Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
כנס "הילד שקשה להגיע אליו - מינקות עד גיל ההתבגרות" הכנס יתקיים ביום שישי 28/04/2017 בין השעות 08:30-14:40 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

מאמרים


במדור זה מוגשים לעיונכם מאמרים בהם יתכן ותמצאו עניין. המאמרים עוסקים במגוון נושאים הקשורים לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ולתחומים קרובים.
המדור פתוח לפרסומם של מאמרים פרי עטם של חברי האגודה, או שחברי האגודה מצאו לראוי לשתף בם את יתר החברים. מדור זה פתוח לפרסומם של מאמרים פרי עטכם, חברי האגודה, או מאמרים שמצאתם ראויים לשתף בהם את יתר החברים. על המאמרים לעסוק בנושאים הקשורים לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ולתחומים קרובים.

על מנת להציע מאמרים לפרסום במדור זה, ניתן להפנותם בדואר האלקטרוני אל האגודה, עם מספר שורות הסבר על מקורם והסיבה לשליחתם (נא להקפיד על פרטי הכותב והמקור!). ועד האגודה יבדוק את המאמר, ובמידה ויימצא מתאים נשמח לפרסמו באתר.

הכתובת למשלוח ההצעות: iapp@bezeqint.net
 


" וגופך לי מבט וחלון וראי....": גוף-נפש במרחב הפסיכואנליטי
מחבר המאמר: עליזה רוזן
כנס האביב השנתי של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, התקיים בתחילת מאי 2010, והתייחס לנוכחות הלא מדוברת של הגוף הפיזי, במרחב בו הדיבור והשפה הם כלי הטיפול העיקרי- 'הטיפול בדיבור'. עליזה כותבת על חוויותיה מהכנס ועל האופן בו חידד בעיניה את הספליט בין הגישות: בין הגישה שמתייחסת לרוח ולנפש ומתעלמת מהגוף, הגישה ה'אנליטית' ובין הגישה 'החווייתית' שנותנת מקום לגוף ולחוויה הגופנית ללא אינטרפרטציה או המללה, מתוך הגישה ש'המילים מקלקלות או משטחות את החווייה'.
המשך לקרוא >>
סקירת הרצאות המליאה בכנס החורף של
מחבר המאמר: עליזה רוזן
סקירתה של עליזה רוזן את הרצאות המליאה בכנס החורף של 'האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית' שהתקיים בחודש מרץ בשנת 2009
המשך לקרוא >>
Reid S, The generation of psychoanalytic knowledge. Part 2- projective identification.pdf
המשך לקרוא >>
סו ריד : טיפול פסיכואנליטי בילדים עם אוטיזם
המשך לקרוא >>
סו ריד: טיפול פסיכואנליטי בילדים פסיכוטיים
המשך לקרוא >>
המגיפה
מחבר המאמר: עליזה רוזן
בשבועיים האחרונים ביליתי ביום עיון בנושא 'הלא מודע החברתי' של המכון לאנליזה קבוצתית ובהרצאה מרתקת של פרופ' ביאטריס פריאל על 'פסיכואנליזה בתוך הקשר: תרבות, חברה וחדר הטיפול' של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
המשך לקרוא >>
The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy
מחבר המאמר: Jonathan Shedler (באדיבות פרופ מרואן דוירי)
המשך לקרוא >>
על הסרט "הברבור השחור": קנאה והשגיות נשית
מחבר המאמר: רות נצר
המשך לקרוא >>
הפעולה הפרשנית כיצירה הדדית
מחבר המאמר: דר' בועז שלגי
המשך לקרוא >>
על הסרט הדוויג
מחבר המאמר: רות נצר
המשך לקרוא >>
14/08/17 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
14/08/17 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית תוכנית
פרטים נוספים >>
01/01/70 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016
פרטים נוספים >>
01/01/70 ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים
פרטים נוספים >>
01/01/70 האתר החדש iapp-psy.org
פרטים נוספים >>