Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
כנס "הילד שקשה להגיע אליו - מינקות עד גיל ההתבגרות" הכנס יתקיים ביום שישי 28/04/2017 בין השעות 08:30-14:40 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

חברות באגודה


לאגודה מתקבלים חברים לשתי קטגוריות: מליאה ונלווית.

חברים מלאים באגודה יכולים להיות:

פסיכולוגים קליניים,  ורופאים פסיכיאטרים. העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
(מהם 
נדרשים  מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, כולל הדרכה בעת ההתמחות).

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני קליני  העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
מהם נדרש להיות בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לאחר קבלת התואר (במקרה זה נדרשים  מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).

פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, רפואיים וחינוכיים בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין לאחר עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ממועד קבלת התואר (במקרה זה נדרשים אישורים ממדריכים מוסמכים על מינימום 120 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).

מטפלים בהבעה וביצירה, בעלי תואר שני, בוגרי תכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.


* רשימת התכניות המוכרות - מתעדכנת מעת לעת על ידי ועד האגודה ומופיעה כאן.

אדם החפץ להיות חבר באגודה מתבקש למלא שאלון מועמדות וההחלטה בדבר קבלתו או אי - קבלתו נתונה לשיקול דעתה  של הועדה לקבלת חברים.
 

ועדת קבלה  (חריגים)

כל מי שסבור שהינו זכאי להתקבל כחבר מלא לאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית עקב ניסיון עשיר בתחום של טיפול, הדרכה ולימוד בגישה פסיכואנליטית – מוזמן לפנות לועדת חריגים. כל מקרה יטופל באופן אישי ע"י הועדה.

חברות נלווית
אנשים בעלי עניין בהשקפה הפסיכואנליטית, בתיאוריה ובפרקטיקה, המזדהים עם מטרות האגודה ומעוניינים להשתייך אליה, ואינם עומדים בקריטריונים של חברות מלאה.
 

 שאלון קבלה לחברות באגודה:

על מנת להגיש מועמדות להצטרף לאגודה, אנו מבקשים למלא את שאלון המועמדות שלנו ולשלוח אותו לוועדת הקבלה של האגודה. לחצו     כאן   כדי להוריד את השאלון למחשבכם.

מומלץ ללחוץ על הקישור לשאלון בעזרת כפתור העכבר הימני ולבחור ב"שמור מטרה כ..." (Save Target As).
 

את השאלון יש לשלוח לכתובת:

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ת.ד. 6066 הרצליה מיקוד: 46159

או לדואר אלקטרוני:
או לפקס:
טלפקס: 09-9587717
התאמתו של כל מועמד תיבדק על ידי ועדת קבלה.
הרחבת השורות של האגודה מחזקת את ידינו, נשמח בהצטרפותך!
14/08/17 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
14/08/17 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית תוכנית
פרטים נוספים >>
01/01/70 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016
פרטים נוספים >>
01/01/70 ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים
פרטים נוספים >>
01/01/70 האתר החדש iapp-psy.org
פרטים נוספים >>