Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
כנס "הילד שקשה להגיע אליו - מינקות עד גיל ההתבגרות" הכנס יתקיים ביום שישי 28/04/2017 בין השעות 08:30-14:40 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

טפסי הרשמה ותשלום לפעילויות האגודה


כאן ניתן למצוא טפסי הרשמה לפעילויות שהאגודה מקיימת. את הטפסים ניתן להוריד למחשבכם במתכונת מסמכי Word, להדפיס ולשלוח למשרד האגודה בדוא"ל או בדואר רגיל (בדוא"ל - אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי ובדואר רגיל אם התשלום בוצע בהמחאה).
בטפסי ההרשמה ניתן לצפות על ידי פתיחתם כאן, בחלון הדפדפן שלפניכם, או על ידי שמירתם במחשב שלכם. האפשרות השניה בדרך כלל מהירה יותר ומאפשרת קריאה לא מקוונת ו/או הדפסה. כדי להורידם למחשב, מומלץ ללחוץ על הקישור לדף בעזרת כפתור העכבר הימני ולבחור ב"שמור מטרה כ..." (Save Target As).

טפסי הרשמה 


טופס לתשלום דמי חבר

טופס הרשמה להרצאות ימי חמישי

טופס הרשמה לימי עיון טיפול בילדים 2011 - 2012

14/08/17 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
14/08/17 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית תוכנית
פרטים נוספים >>
01/01/70 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016
פרטים נוספים >>
01/01/70 ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים
פרטים נוספים >>
01/01/70 האתר החדש iapp-psy.org
פרטים נוספים >>