Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
כנס "הילד שקשה להגיע אליו - מינקות עד גיל ההתבגרות" הכנס יתקיים ביום שישי 28/04/2017 בין השעות 08:30-14:40 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

"מרחבים" כתב עת אינטראקטיבי לחשיבה פסיכואנליטית


האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מוציאה לאור כתב - עת מקוון באוריינטציה פסיכואנליטית, ואנו שמחים על הופעתו  החודש של  הגיליון השני .

 

 כתב - העת  פועל ברוח האגודה שכוללת: פתיחות לזרמים השונים, יצירת רב - שיח ומעורבות חברתית.


היות ומדובר בפרסום ברשת האינטרנט, אנו רותמים את כוחו של המדיום לטובתנו, וכך עלה הרעיון של כתב - עת אינטראקטיבי, כלומר, כזה המאפשר רב-שיח דינמי סביב תכניו. על מנת ליצור דיון וחשיבה משותפת ואינטראקטיבית נשלחים חלק מהמאמרים לקריאה מוקדמת ע"י עמיתים לצורך קבלת תגובות, המתפרסמות יחד איתם בגיליון. הדבר נעשה כמובן בתיאום מלא עם כותבי המאמר, אשר יכולים בתורם להשיב לתגובות. המאמרים עוברים עריכה על ידי חברי המערכת, ולפי הצורך גם על ידי קוראים חיצוניים ואנו מקפידים להגיב במהירות ובענייניות לכותבים ולמגיבים המעניקים לנו מיצירתם. כתב-העת מופץ חינם לכל נמעני האגודה ופתוח כמובן לקריאה לכל המתעניינים.
כתב העת  המוצג לפניכם (
כאן) כולל מאמרים מרתקים הצבועים בגוונים שונים ופותחים כל אחד בדרכו, מרחב רענן לחשיבה על העיסוק הפסיכואנליטי, כמו גם, מספר תגובות והתייחסויות מרתקות .
אנו מזמינים אתכם הקוראים לשלוח למערכת התייחסויות נוספות, הארות, הערות ומחשבות. רשימות תגובה יפורסמו בגיליון העוקב. במקביל לכך ניתן להגיב למאמרים גם במסגרת קבוצת הדיון המקוונת של האגודה.
תקוותנו היא ליצור כתב עת פועם ונושם שיאפשר כתיבה ומחשבה משותפת ויהווה אכסניה ייחודית ומכובדת לעוסקים בכתיבה על פסיכואנליזה על כל נגזרותיה.
אתם מוזמנים לגלות אתנו מרחבים חדשים (
כאן),
בברכה
צוות המערכת:
רז אבן, רחל אברמוביץ, נעמה בר שדה, רונית לזר, רועי סמנה, איל עציוני, ענת פרי, רוני פרישוף

 

14/08/17 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
14/08/17 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית תוכנית
פרטים נוספים >>
01/01/70 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016
פרטים נוספים >>
01/01/70 ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים
פרטים נוספים >>
01/01/70 האתר החדש iapp-psy.org
פרטים נוספים >>