Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
מכון מפרשים, המכללה האקדמית ת"א-יפו, שמחים להזמינכם ליום עיון: מגשר וקשר לאינטגרציה מאחדת - פסיכואנליזה התייחסותית ו"הגל השלישי" בCBT אנו שמחים לפרוש בפניכם את תוכנית לימודי ההמשך של מרכז ויניקוט לשנת הלימודים תשע"ח.
פרטים נוספים >>
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
לעמותה לילדים בסיכון דרושים אנשי טיפול הצטרפו לעמותה לילדים בסיכון המובילה את תחום הטיפול באוטיזם בגיל הרך
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה לתכניות הלימוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לשנת הלימודים תשע”ח
פרטים נוספים >>
מפגשים בצוותא 2017 עיר בעין הסערה: ערב עם אורי רוזנווקס ואיל בלחסן, יוצרי הסדרה, "לוד - בין ייאוש לתקווה"
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

"מרחבים" כתב עת אינטראקטיבי לחשיבה פסיכואנליטית


האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מוציאה לאור כתב - עת מקוון באוריינטציה פסיכואנליטית, ואנו שמחים על הופעתו  החודש של  הגיליון השני .

 

 כתב - העת  פועל ברוח האגודה שכוללת: פתיחות לזרמים השונים, יצירת רב - שיח ומעורבות חברתית.


היות ומדובר בפרסום ברשת האינטרנט, אנו רותמים את כוחו של המדיום לטובתנו, וכך עלה הרעיון של כתב - עת אינטראקטיבי, כלומר, כזה המאפשר רב-שיח דינמי סביב תכניו. על מנת ליצור דיון וחשיבה משותפת ואינטראקטיבית נשלחים חלק מהמאמרים לקריאה מוקדמת ע"י עמיתים לצורך קבלת תגובות, המתפרסמות יחד איתם בגיליון. הדבר נעשה כמובן בתיאום מלא עם כותבי המאמר, אשר יכולים בתורם להשיב לתגובות. המאמרים עוברים עריכה על ידי חברי המערכת, ולפי הצורך גם על ידי קוראים חיצוניים ואנו מקפידים להגיב במהירות ובענייניות לכותבים ולמגיבים המעניקים לנו מיצירתם. כתב-העת מופץ חינם לכל נמעני האגודה ופתוח כמובן לקריאה לכל המתעניינים.
כתב העת  המוצג לפניכם (
כאן) כולל מאמרים מרתקים הצבועים בגוונים שונים ופותחים כל אחד בדרכו, מרחב רענן לחשיבה על העיסוק הפסיכואנליטי, כמו גם, מספר תגובות והתייחסויות מרתקות .
אנו מזמינים אתכם הקוראים לשלוח למערכת התייחסויות נוספות, הארות, הערות ומחשבות. רשימות תגובה יפורסמו בגיליון העוקב. במקביל לכך ניתן להגיב למאמרים גם במסגרת קבוצת הדיון המקוונת של האגודה.
תקוותנו היא ליצור כתב עת פועם ונושם שיאפשר כתיבה ומחשבה משותפת ויהווה אכסניה ייחודית ומכובדת לעוסקים בכתיבה על פסיכואנליזה על כל נגזרותיה.
אתם מוזמנים לגלות אתנו מרחבים חדשים (
כאן),
בברכה
צוות המערכת:
רז אבן, רחל אברמוביץ, נעמה בר שדה, רונית לזר, רועי סמנה, איל עציוני, ענת פרי, רוני פרישוף

 

04/06/17 הרצאה חמישי - 29.6.2017 - "אמת וחובה"- על השימוש ואי השימוש בפרשנות בטיפול במשחק עם ילדים - אגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פרטים נוספים >>
16/09/16 תוכנית ערבי חמישי 2016-2017 : "דיאלוג בין גישות פסיכואנליטיות בנות זמננו " סדרת המפגשים צמחה מתוך רצון לדיאלוג בין גישות טיפול פסיכואנליטיות שונות סביב נושאי ליבה משותפים. בחרנו להפגיש אנשי טיפול מהזרם האנליטי (יונגיאני) העכשווי, הפחות מוכר, עם אנשי טיפול מהזרמים המוכרים האחרים.
פרטים נוספים >>
06/10/16 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית : תכנית שנתית 2016-2017 החטיבה הזוגית ממשיכה את פעילותה במסגרת האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
פרטים נוספים >>
14/06/14 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
06/03/16 פסיכואנליזה ואתולוגיה קבוצת הקריאה החדשה שמתארגנת - תדון בקשרים בין מחקר התנהגות של בעלי חיים לבין הבנת יסודות הפסיכואנליזה.
פרטים נוספים >>
09/10/13 חוברת ימי עיון והרצאות מטעם האגודה
פרטים נוספים >>