Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ההרשמה בעיצומה למחזור ד' של המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון' נותרו מקומות ספורים בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמיתבמהלך חודש יוני מתקיימים ראיונות הקבלה לתכניו
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תשע"ח. ניהול אקדמי: אבי שרוף ויונית שולמן התכנית מתקיימת במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית לפרטים נוספים המשיכו בקריאה
פרטים נוספים >>
כנס "הילד שקשה להגיע אליו - מינקות עד גיל ההתבגרות" הכנס יתקיים ביום שישי 28/04/2017 בין השעות 08:30-14:40 באולם מרבאום, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

רישום חברי אגודה לאלפון מטפלי האגודה


חברי אגודה יקרים.

אנחנו שמחים לבשר לכם על יצירתו של אלפון מטפלי האגודה, במסגרת אתר האגודה. תקוותנו היא שהאלפון יהווה מקום של ביטוי ברור למטפלים חברי האגודה, בו תוכלו לפרסם את עצמכם, הכשרתכם, התמחויותיכם וכישוריכם הייחודיים, לקהל המטפלים ולקהל הרחב. חברי אגודה מליאים, ששילמו דמי חבר לאגודה, מוזמנים להכניס פרטיהם לאלפון זה. את הכניסה לאלפון, לצורך הרשמה או עידכון כרטיס קיים, תמצאו כאן. אתם מוזמנים להכניס שם את פרטיכם. המילוי הראשוני שולח למזכירות האגודה את בקשתכם לפתוח כרטיס באלפון, ולאחר שתתקבל אישור ממזכירות האגודה (שם תיבדק חברותכם)תוכלו למלא את המידע אותו תרצו לפרסם (לאישור תצורף סיסמא  זמנית אותה ניתן להחליף).

את אלפון מטפלי האגודה בכללותו ניתן לראות כאן.

רישום כרטיס חדש לחבר אגודה - כאן

עדכון כרטיס מטפל כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברי אגודה יקרים.
אנחנו שמחים לבשר לכם על יצירתו של אלפון מטפלי האגודה, במסגרת אתר האגודה. תקוותנו היא שהאלפון יהווה מקום של ביטוי ברור למטפלים חברי האגודה, בו תוכלו לפרסם את עצמכם, הכשרתכם, התמחויותיכם וכישוריכם הייחודיים, לקהל המטפלים ולקהל הרחב. חברי אגודה מליאים, ששילמו דמי חבר לאגודה, מוזמנים להכניס פרטיהם לאלפון זה. את הכניסה לאלפון תמצאו כאן. אתם מוזמנים להכניס שם את פרטיכם. מילוי זה שולח למזכירות האגודה את בקשתכם להצטרף לאלפון, ולאחר שתקבלו אישור ממזכירות האגודה (שם תיבדק חברותכם) תוכלו למלא את המידע אותו תרצו לפרסם. את האלפון ניתן לראות כאן.
בברכה,
דר' שי שלקס בשם ועד האגודה
14/08/17 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
14/08/17 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית תוכנית
פרטים נוספים >>
01/01/70 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016 תוצאות סקר החברים שנערך ב 2016
פרטים נוספים >>
01/01/70 ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים ימי העיון של 2016-2017 : דגשים מרכזיים
פרטים נוספים >>
01/01/70 האתר החדש iapp-psy.org
פרטים נוספים >>