Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות  שמח להודיע על השקת תכנית רוח אדם - תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית סגל המורים בתכנית כולל פסיכואנליטיקאים, מורים בודהיסטים מטעם מכון באיטליה, חוקרי אקדמיה, אמנים ואנשי רוח. התכנית נפרשת על פני שבע שנים.
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה נמשכת ההרשמה לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה במכון מגיד.
פרטים נוספים >>
מרכז ויניקוט בישראל תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית
פרטים נוספים >>
תכנית תלת-שנתית של מרכז ויניקוט בישראל תכנית ההכשרה מיועדת לפסיכולוגים קליניים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים פסיכיאטריים, שהינם בוגרי תוכניות בסיס בפסיכותרפיה או בעלי נסיון של שמונה שנים לפחות כמטפלים.
פרטים נוספים >>
תוכנית הלימודים של "התקרבות" תוכנית הלימודים של "התקרבות" היא תוכנית יחודית של החברה הפסיכואנליטית בישראל המתקיימת בירושלים ובאזור המרכז. מטרתה לאפשר לעובדי השרות הציבורי מתחומי הטיפול, הרפואה, החינוך והייעוץ להתקרב לחשיבה הפסיכואנליטית וליישם אותה בעבודתם.
פרטים נוספים >>
התכנית התלת-שנתית ללימודי המשך: המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה נפתחה ההרשמה לתכנית התלת-שנתית ללימודי המשך: המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה רכזות התכנית: ד"ר יעל דשא, גב' שרה גולדשטיין, גב' אורה גולדמידט, גב' תמר ברנע
פרטים נוספים >>

תוכניות לפסיכותרפיה מוכרות


 

תכניות לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית המוכרות על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


*  תכנית תלת-שנתית של מרכז ויניקוט בישראל

 

* התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של בר אילן -  ביה"ס לע"ס

 

* תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי

 

* הלפבא - המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

 

* תוכנית תלת שנתית במסגרת בי"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של אוניברסיטת בר אילן

 

* הדברות - לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה/  החברה הפסיכואנליטית בישראל

 

* תכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה -המכללה האקדמית צפת

 

* התכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית החוג לפסיכולוגיה בחיפה

 

* לימודי תעודה תלת-שנתיים בפסיכותרפיה /התכנית לפסיכותרפיה אונ' תל-אביב

 

* תכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה /ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

* תוכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה דינאמית /מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

* תוכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה בילדים ונוער /מכון ת.ל.מ ועמותת מגוון

 
* תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה דינמית זוגית /  מכון ת.ל.מ

 

* התוכנית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

 

* התכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרווחה ובריאות, אונ' חיפה

 

* התוכנית למטפלים באמנויות של מרכז ויניקוט


תכנית הכשרה לפסיכותרפיה דינאמית בשירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית.

 

05/04/14 "קורבניות, נקמה, תרבות הסליחה ועיבודם בקשר הטיפולי "- ערב השקת הספר ערב העיון לרגל הוצאת הספר יתקיים ביום חמישי, ה-22.5.2014, בבית השחמט בתל אביב, בין השעות 19:15-22:30
פרטים נוספים >>
07/03/14 תורת החלומות במרחב הפסיכואנליטי הרצאות ימי ה
פרטים נוספים >>
06/04/14 יום עיון שלישי - חטיבת הילדים דיון מחודש בשאלות יסוד בפסיכותרפיה בילדים. יום שלישי, 27.5.14
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
09/10/13 ימי עיון של חטיבת ילדים ונוער 2013-2014
פרטים נוספים >>
27/02/14 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא נוירופסיכואנליזה של חלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 חוברת ימי עיון והרצאות מטעם האגודה
פרטים נוספים >>
01/01/70 אתר חדש לחטיבת הילדים והנוער
פרטים נוספים >>
09/10/13 קבוצות למידה במסגרת פעילות חטיבת הילדים והנוער של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אנו שואפים לבנות מסגרות ללמידה ולהדרכה הדדית של חברי האגודה.
פרטים נוספים >>