Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
קורס בטיפול דיאדי בהנחיית רעיה אבימאיר-פת-המבוסס על קריאה וצפייה בטיפול מצולם. הקורס מיועד למטפלים בעלי ניסיון בטיפול הורה-ילד בגישה דינאמית, ומבוסס על ידע ראשוני בתחום טיפולי זה. מטרת הקורס – העמקת ההבנה של התהליכים הטיפוליים הייחודיים וגורמי השינוי המתאפשרים בטיפול הורה-ילד, ב"מודל הדיאדי החיפאי" ובמודלים נוספים.
פרטים נוספים >>
השתלמות בטיפול פסיכודינמי בקשישים וניצולי שואה- קורס יייחודי מרכז ההשתלמויות של סניף ״עמך״ בתל אביב מודיע על פתיחת קורס ייחודי ״והיום אינו כלה...״ השתלמות בטיפול פסיכודינמי בקשישים וניצולי שואה.
פרטים נוספים >>
הרשמה ללימודי תעודה במרכז ויניקוט בישראל תאריכים להרשמות ל״מפת דרכים״, לימודי תעודה מתקדמים ולמטפלים באמנויות והבעה
פרטים נוספים >>
נמשכת ההרשמה לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה נמשכת ההרשמה לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה במכון מגיד.
פרטים נוספים >>
מרכז ויניקוט בישראל תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית
פרטים נוספים >>
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות  שמח להודיע על השקת תכנית רוח אדם - תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית סגל המורים בתכנית כולל פסיכואנליטיקאים, מורים בודהיסטים מטעם מכון באיטליה, חוקרי אקדמיה, אמנים ואנשי רוח. התכנית נפרשת על פני שבע שנים.
פרטים נוספים >>

תוכניות לפסיכותרפיה מוכרות


 

תכניות לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית המוכרות על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


*  תכנית תלת-שנתית של מרכז ויניקוט בישראל

 

* התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של בר אילן -  ביה"ס לע"ס

 

* תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי

 

* הלפבא - המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

 

* תוכנית תלת שנתית במסגרת בי"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של אוניברסיטת בר אילן

 

* הדברות - לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה/  החברה הפסיכואנליטית בישראל

 

* תכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה -המכללה האקדמית צפת

 

* התכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית החוג לפסיכולוגיה בחיפה

 

* לימודי תעודה תלת-שנתיים בפסיכותרפיה /התכנית לפסיכותרפיה אונ' תל-אביב

 

* תכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה /ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

* תוכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה דינאמית /מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

* תוכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה בילדים ונוער /מכון ת.ל.מ ועמותת מגוון

 
* תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה דינמית זוגית /  מכון ת.ל.מ

 

* התוכנית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל

 

* התכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרווחה ובריאות, אונ' חיפה

 

* התוכנית למטפלים באמנויות של מרכז ויניקוט


תכנית הכשרה לפסיכותרפיה דינאמית בשירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית.

 

15/09/14 שלושה ימי עיון עדכניים מנטליזציה בפסיכותרפיה בילדים, פסיכותרפיה ב"מצבי קצה" בילדים, פסיכותרפיה דינמית קצרת מועד בילדים"
פרטים נוספים >>
14/06/14 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
16/09/14 סדנא ללימוד הטיפול הדיאדי למתקדמים, בהנחייתה של רעיה אבימאיר-פת 15 המפגשים, בני שעה וחצי, ייערכו אחת לשבועיים של שעה וחצי, בימי רביעי בשעות הערב, באזור תל אביב (מקום ושעה מדויקים יפורסמו בהמשך). הלמידה תתבסס על שילוב של קריאה ודיון בטיפולים דיאדיים מצולמים.
פרטים נוספים >>
09/10/13 חוברת ימי עיון והרצאות מטעם האגודה
פרטים נוספים >>
01/01/70 אתר חדש לחטיבת הילדים והנוער
פרטים נוספים >>
09/10/13 קבוצות למידה במסגרת פעילות חטיבת הילדים והנוער של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית אנו שואפים לבנות מסגרות ללמידה ולהדרכה הדדית של חברי האגודה.
פרטים נוספים >>